O Agencji

 

 

Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej (ARMS Sp. z o. o.) jest spółką miejską, której idea skupia się na tworzeniu wspólnej płaszczyzny biznesowej, realizującej szereg działań kooperacyjnych i aktywności wpierających rozwój gospodarczy i społeczny Miasta Szczecin.

Powstała w 2002 roku w wyniku przekształcenia Funduszu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Sp. z o. o. z inicjatywy Gminy Miasto Szczecin. 

Analizując trendy panujące na rynku, Spółka poprzez ułatwianie dostępu do usług promocyjnych, finansowych, outsorcingowych czy doradczych, kompleksowo wspiera przedsiębiorców, działających na terenie miasta i regionu.

Szczególną rolę w działalności Spółki odgrywa obsługa inwestorska, skierowana zarówno do przedsiębiorców lokalnych, jak i do podmiotów zewnętrznych zainteresowanych współpracą i tworzeniem gospodarki regionu.  

 

Jako instytucja finansowa ma za zadanie ułatwienie finansowania firmom obecnym na rynku lokalnym, jak i nowym oraz dostarczanie usług finansowych adekwatnych do specyficznych przedsięwzięć gospodarczych.  Jest to możliwe poprzez udostępnianie dodatkowego zabezpieczenia, tj. poręczenia kredytowego. Agencja przejmuje na siebie część ryzyka związanego z finansowaniem działalności przedsiębiorstwa, co w konsekwencji umożliwia zaciągnięcie kredytu przez podmiot gospodarczy i stwarza szansę na jego rozwój. Poręczenia dedykowane są mikro, małym i średnim przedsiębiorcom zarejestrowanym lub/i prowadzącym działalność na terenie Szczecina oraz w gminach bezpośrednio graniczących z Gminą Miasto Szczecin, tj. Dobra Szczecińska, Goleniów, Gryfino, Kobylanka, Kołbaskowo, Police, Stare Czarnowo.

Cele

Celem działalności Agencji jest stymulowanie rozwoju gospodarczego Gminy Miasto Szczecin, poprzez ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania, a jednocześnie przeprowadzenie w sposób kompleksowy procesu inwestycyjnego projektu, począwszy od przygotowania dedykowanej oferty inwestorskiej, poprzez pomoc w realizacji procedur inwestycyjnych, organizację obsługi administracyjnej, ale także prowadzenie negocjacji czy obsługę procesu inwestycyjnego.

Majątek

Kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 64.536.500,00 zł i dzieli się na 129.073 udziały o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. Kapitał został w całości wniesiony przez Gminę Miasto Szczecin.

Dane rejestrowe

Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. ul. Niemierzyńska 17A, 71-441 Szczecin, wpisany do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143609, NIP 851-28-04-183, REGON 812544042.

Zarząd

Marek Kubik

Prezes Zarządu
e-mail: m.kubik@arms-szczecin.eu

Kadra

Renata Polikowska

Dyrektor Zarządzająca
tel.: 91 333 97 71
kom.: 696 547 127
e-mail: r.polikowska@arms-szczecin.eu

 

dział Promocji Gospodarczej

Kamila Marcinkiewicz

Główny specjalista ds. rozwoju i promocji Miasta
tel.: 91 333 97 71
e-mail: k.marcinkiewicz@arms-szczecin.eu

Ada Zielińska

Głowny specjalista ds. pozyskiwania i obsługi inwestorów
tel.: 91 333 97 70
e-mail: a.zielinska@arms-szczecin.eu

Barbara Zimnicka-Górska

Referent
tel.: 91 333 97 71
e-mail: b.gorska@arms-szczecin.eu

 

DZIAŁ PORĘCZEŃ

Barbara Loryś

Główny specjalista dr. koordynacj terenów inwestycyjnych
tel. 91 333 97 72
kom.: 882 070 000
e-mail: b.lorys@arms-szczecin.eu

Agnieszka Marszałek

Główny specjalista ds. windykacji i wsparcia finansowego
tel. 91 333 97 72
kom.: 664 012 324
e-mail: a.marszalek@arms-szczecin.eu

 

dział Nieruchomości

Edwina Król

Główny specjalista ds. rozliczeń finansowych
tel. 91 333 97 67
kom.: 882 070 000
e-mail: e.krol@arms-szczecin.eu

Joanna Roznerska

Specjalista ds. nieruchomości i dzierżaw
tel. 91 333 97 67
kom: 882 070 000
​e-mail: j.roznerska@arms-szczecin.eu