Pytania i odpowiedzi

 

 

Najczęściej zadawane pytania dotyczące form wsparcia oraz poręczeń kredytowych.

Aby ułatwić Państwu decyzję o podjęciu współpracy z Agencją Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o. o., a także przybliżyć zagadnienie poręczeń kredytowych przedstawiamy poniżej kilka najczęściej zadawanych przez Przedsiębiorców pytań.

Jeżeli nie znajdziecie Państwo poszukiwanych odpowiedzi, zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail, a także pod numerem telefonu: 664 012 324.

Czy poręczenie w ramach projektu REPORĘCZENIE dla MŚP w ramach współpracy z ZARR to dotacja unijna?

Nie. Poręczenie jest instrumentem, który zabezpiecza kredyt bankowy lub pożyczkę udzieloną na warunkach rynkowych. Pozwala więc często na podniesienie zdolności kredytowej, obniżenie ryzyka dla banku. Stanowi alternatywę dla Przedsiębiorców, którzy dysponują majątkiem, ale nie chcą go obciążać lub dla przedsiębiorców stawiających pierwsze kroki w biznesie, którzy jeszcze nie mają historii kredytowej i są w początkowej fazie inwestycji.

Co to jest pomoc de minimis?

Pomoc de minimis to najprostsza forma pomocy publicznej. Udzielając Beneficjentowi poręczenia kredytowego ARMS Sp. z o.o. zabezpiecza transakcję na wypadek braku spłaty, tym samym, w związku z niską lub zerową marżą ARMS Sp. z o.o. ma obowiązek wydania przedsiębiorcy Zaświadczenia o pomocy de minimis, jakiej w ten sposób udzielił. Zaświadczenie określa wartość pomocy oszacowaną na podstawie wskaźników wyrażoną w PLN oraz EUR, ponieważ każdy przedsiębiorca posiada odgórny limit wykorzystania środków w ciągu trzech lat obrotowych (do 200 tys. EUR brutto).

Jako Instytucja udzielająca pomocy ciąży na nas obowiązek weryfikacji potencjalnego Poręczeniobiorcy pod kątem dotychczas uzyskanej pomocy, w celu wykluczenia możliwości przekroczenia wspomnianego limitu, beneficjent ma obowiązek przedłożyć uzsykane zaświadczenia o pomocy de minis w trakcie udostępniania dokumentacji potrzebnej do analizy. Tym samym ma obowiązek wykazać pomoc uzyskaną od ARMS Sp. z o.o. w przypadku starania się o kolejne środki udzielane także na zasadach de minimis.

Czy poręczenie może być łączone z innymi środkami UE?

W przypadku poręczenia udzielonego na warunkach rynkowych, możliwe jest łączenie środków z funduszy unijnych.

Chcę założyć firmę, czy mogę skorzystać z poręczenia Funduszu?

Oczywiście, że tak.

Tzw. start-upy czyli firmy rozpoczynające swoją przygodę z biznesem, mogą starać się o udzielenie kredytu poręczonego w ramach projektu lub środków własnych Funduszu. Muszą jednak zarejestrować swoją działalność i uzyskać wpisy do odpowiednich rejestrów. Brak hisotrii kredytowej, czy też doświadczenia, nie dyskwalifikuje Przedsiębiorcy. Należy jednak liczyć się z wnikliwą analizą dokumentów, a przede wszystkim biznes planu, zarówno przez Bank, jak i przez ARMS Sp. z o.o.

Kto nie może skorzystać z poręczenia?

Poręczenia w pierwszej kolejności udzielane są Klientom, którzy są zarejestrowani, posiadają siedzibę lub prowadzą stale działalność gospodarczą na terenie miasta Szczecin bądź w gminach bezpośrednio graniczących, tj. Police, Dobra, Kołbaskowo, Gryfino, Stare Czarnowo, Kobylanka, Goleniów i należących do Stowarzyszenia Szczeciński Obszar Metropolitalny w Szczecinie. W przypadku wystąpienia nadwyżki zdolności poręczeniowej Fundusz może udzielić poręczenia przedsiębiorcom zarejestrowanym, posiadającym siedzibę lub prowadzącym działalność gospodarczą na terenie innych gmin Województwa Zachodniopomorskiego.

Kredyty objęte jednostkowym poręczeniem udzielanym przez ARMS Sp. z o. o. nie mogą być natomiast przeznaczone na:

 • refinansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 • refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji kredytowej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone;
 • refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych; spłaty rat tzw. leasingu zwrotnego;
 • dokonanie spłaty zobowiązań publiczno-prawnych Odbiorcy Ostatecznego z wyłączeniem podatku VAT;
 • finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z celem określonym w punkcie 8 i 9;
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych;
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych;
 • finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
 • finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
 • finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych;
 • finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;
 • finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
 • inne cele, których finansowanie jest wyłączone na mocy innych właściwych przepisów.
Dlaczego poręczenie ARMS Sp. z o.o. jest korzystniejsze niż inne formy zabezpieczeń?
 • Poręczenie w ramach środków pochodzących z projektu udzielane przez Agencję Rozowju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. jest całkowicie bezpłatne.
 • Poręczenie w ramach środków własnych ARMS SP. z o. o. jest odpłatne zgodnie z aktualnie obowiazującą Tabelą opłat i prowizji. Symboliczne opłaty i prowizje naliczane są w odniesieniu do poziomu ryzyka transakcji.
 • Opracowanie dokumentów i finalizacja umów odbywa się zwyczajowo po 3-4 dniach roboczych od chwili otrzymania kompletu dokumentów z banku.
 • Istnieje możliwość uzyskania informacji oraz porady na temat możliwych instrumentów finansowych, a także pomoc przy wypełnianiu wniosków czy dokumentów.
 • Pracownicy ARMS Sp. z o. o. każdorazowo są obecni podczas podpisywania przez Klienta umów kredytowych oraz umów o udzielenie poręczenia, tym samym udzielając odpowiedzi na wszelkie pojawiające się pytania podczas finalizacji procesu.