Szczecn_offshore 2025

 

Projekt "Szczecin_offshore 2025" jest integralną częścią większej całości - samorządowego programu "Zachodniopomorskie_Offshore 2027", którego celem jest jak największy udział Pomorza Zachodniego w rozwoju polskich farm wiatrowych.

„Zachodniopomorskie_Offshore 2027” ma wzmocnić regionalne firmy działające w sektorze offshore, ułatwić ich współpracę, wypromować na nowych rynkach. A także ma być odpowiedzią na wyzwania polityki klimatycznej UE. Dążenie do tzw. neutralności klimatycznej stymuluje rozwój nowoczesnych dziedzin gospodarki kosztem tradycyjnych. Widać to m.in. na przykładzie europejskich stoczni, którym coraz trudniej konkurować z azjatyckimi w produkcji masowców, tankowców, kontenerowców, ale mają dużą przewagę technologiczną, więc rozwijają produkcję specjalistycznych konstrukcji i jednostek pływających. Ogromną szansą dla branży jest energetyka ze źródeł odnawialnych lokowana w środowisku morskim. Unijne plany, z perspektywą 2050 roku, mówią o nawet 440 GW mocy z elektrowni ulokowanych na morzach wokół Europy. Obecnie jest to kilkadziesiąt GW. Polski program budowy morskiej energetyki wiatrowej przewiduje – do 2040 roku – budowę elektrowni o mocy kilkunastu GW.

Plan rozwoju sektora wind offshore w Województwie Zachodniopomorskim dotyczy lat 2021-27, ale przewiduje kontynuację do 2040 roku. Obejmuje on kilka segmentów: konstrukcje morskie, jednostki pływające, transport i logistykę, serwis i remonty, energetykę morską, materiały, edukację, B+R+I. Celem jest stworzenie zachodniopomorskiego środowiska offshore – sieciowego układu powiązań samorządów, ARMS, IOB, uczelni i przedsiębiorstw zainteresowanych działalnością w sektorze wind offshore.

List intencyjny deklarujący realizację projektu podpisali Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Zastępca Prezydenta Szczecina i przedstawiciele Świnoujścia, Kołobrzegu, Darłowa i Klastra Morskiego.

Nad realizacją programu "Szczecin_offshore 2025" czuwa Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej.