Trans Poland 2015 - Międzynarodowe Tragi Transportu i Logistyki w Warszawie

08/11/2016

Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie to platforma biznesowa skierowana do profesjonalistów działających w głównych sektorach transportu. Wystawa jest idealnym miejscem do promowania całej gamy produktów i usług szerokiemu gronu potencjalnych klientów o ściśle sprecyzowanych celach biznesowych.

Tematyka targów

 • Transport intermodalny
 • (kontenery i cargo, tabor transportowy, sprzęt przeładunkowy, porty i terminale, przewoźnicy)
 • Transport drogowy, kolejowy, morski, lotniczy
 • Logistyka i spedycja
 • Produkcja i eksploatacja ciężarowego taboru transportowego
 • Transport wewnętrzny i magazynowanie
 • ITS i telematyka w transporcie
 • Systemy zabezpieczania ładunku
 • Usługi towarzyszące
 • Bezpieczeństwo w transporcie

Profil wystawców

 • Firmy działające w oparciu o transport intermodalny
 • Porty i terminale przeładunkowe
 • Producenci ciężarowego taboru transportowego (droga, kolej)
 • Wytwórcy części i podzespołów w różnych sektorach transportu towarowego
 • Przewoźnicy (drogowi, kolejowi, lotniczy, morscy)
 • Firmy logistyczne i spedycyjne
 • Fabrykanci systemów transportu wewnętrznego i wyposażenia magazynów
 • Producenci rozwiązań z zakresu ITS oraz systemów zarządzania transportem ciężarowym, rozwiązania telematyczne
 • Dostawcy usług około-transportowych (celne, finansowe, ubezpieczenia, szkolenia, doradztwo)

Profil odwiedzającego

 • Importerzy, eksporterzy
 • Producenci i dystrybutorzy poszukujący alternatywnych rozwiązań w zakresie technologii i usług transportowych
 • Dyrektorzy i właściciele firm transportowych, przewoźnicy
 • Właściciele taboru transportowego
 • Dostawcy usług logistycznych i spedytorzy
 • Właściciele centrów logistycznych, hal i magazynów
 • Przedstawiciele firm kurierskich
 • Kierownictwo portów i terminali przeładunkowych
 • Przedstawiciele sektora publicznego
 • Inwestorzy
 • Usługobiorcy branżowi

 

Więcej informacji na temat targów można uzyskać pod tym adresem.