W ramach oferty ze środków projektowych

 

 

Poręczenia kredytowe dla firm! 

Rozwijaj się dzięki darmowym poręczeniom!

Podstawowe informacje na temat projektu:

Od sierpnia 2018 r. dostępne są środki w ramach Projektu ZARR 1.1.

Program ma na celu zwiększenie dostępności do funduszy na rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, działających na terenie całego województwa zachodniopomorskiego.

Pomoc dostępna w ramach poręczeń nie ma formy bezpośredniego dofinansowania, lecz udzielana jest w ramach rynkowych instrumentów finansowych. Poręczenia mają charakter nieodpłatny. Wsparcie jest udzielane w formie pomocy de minis. Poręczenia, stanowią dodatkowe zabezpiecznie kredytów bankowych, pożyczek udzielonych na warunkach rynkowych.

Warunki udzielenia poręczenia:

  • kwota do 500.000,00 zł (istnieje możliwość łączenia ze środkami własnymi Funduszu)
  • okres do 84 miesięcy
  • BRAK OPŁAT
  • dla firm z terenu całego województwa zachodniopomorskiego

Poręczenia do 150 tys. zł procesowane są w terminie 2 dni roboczych, od chwili uzyskania kompletu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia analizy.

Badanie Beneficjenta pod kątem kwalifikowalności może rozpocząć się już w chwili złożenia wniosku o udzielenie poręczenia, wniosku o kredyt/pożyczkę oraz dokumentów wstępnych złożonych do banku.

UWAGA: finansowanie podatku VAT jest możliwe!

Wykluczenia: współfinansowanie z innym podmiotem udzielającym wsparcia także w ramach pomocy de minimis.

Co można zyskać?

  • zwiększenie możliwości kredytowych – kwota finansowania, stopień pokrycia, ustanowienie alternatywnego zabezpieczenia do kredytu
  • zerowe opłaty za rozpatrzenie wniosku oraz za udzielenie poręczenia
  • opracowanie dokumentów w trybie przyspieszonym
  • doradztwo i pomoc przy wypełnieniu dokumentów