POWRÓT

Chocimska (Prawobrzeże) – gruntowa [27/7 – 4170]

06.04.23, 12:07
Rodzaj nieruchomości

23

Obręb

27/7

Numer działki

4170

Lokalizacja

- gruntowa [27/7 - 4170]

Powierzchnia

8176m2

MAPA

Przeznaczenie (w myśl MPZP)

Z mocy prawa z dniem 31.12.2003 r. utracił ważność obowiązujący dotychczas na tym terenie plan zagospodarowania przestrzennego, przy czym nie uchwalono jeszcze nowego planu zagospodarowania dla tego terenu.

Działka zlokalizowana jest w peryferyjnej części miasta, w dzielnicy Żydowce, stanowiącej wcześniej rejon o funkcji przemysłowej skupionej wokół zamkniętych obecnie zakładów ""WISKORD"", wraz z towarzyszącą starszą zabudową wielorodzinną i jednorodzinną oraz powstającymi od kilku lat enklawami nowej zabudowy rodzinnej. Przedmiotowa działka usytuowana jest przy ul. Chocimskiej, z dojazdem drogą utwardzoną, bezpośredni dojazd do działki przez tory kolejowe, wąskim odcinkiem drogi gruntowej. Najbliższe sąsiedztwo stanowią zniszczone zabudowania nieczynnej fabryki ""WISKORD"", tereny niezabudowane oraz wolnostojąca zabudowa jednorodzinna usytuowana po przeciwnej stronie torów kolejowych i zabudowa wielorodzinna przy ul. Rymarskiej.

Teren działki niezagospodarowany, nie użytkowany, porośnięty obecnie wysoką trawą oraz krzewami i pojedynczymi drzewami samowysiewnymi. Teren działki płaski, o kształcie w miarę regularnym, zbliżony do prostokąta z dwiema wąskimi odnogami, stanowiącymi części dróg dojazdowych. Działka nie jest ogrodzona. Teren w zasięgu przyłączy uzbrojenia technicznego znajdującego się w ulicy Chocimskiej i na działce sąsiedniej, wzdłuż trakcji kolejowej przebiega napowietrzna linia energetyczna, w ulicy Chocimskiej gazociąg wysokiego ciśnienia doprowadzający wcześniej gaz do nieczynnych Zakładów ""WISKORD"". Działka zabudowana jest pozostałościami budynku gospodarczego, z którego pozostały praktycznie ściany zewnętrzne, bez zadaszenia, z pustymi otworami okiennymi i drzwiowymi, nie przedstawiający znacznej wartości, do rozbiórki.

KONTAKT:

Joanna Roznerska - Specjalista ds. nieruchomości i dzierżaw
tel.: 91 333 97 67, 882 070 000
e-mail: j.roznerska@arms-szczecin.eu