Oferta poręczeniowa

Zapraszamy do skorzystania z poręczeń oferowanych przez ARMS.

W naszej ofercie znajdują się poręczenia kredytowe oraz wadialne. Obecnie kapitał poręczeniowy pozwala udzielić poręczeń na kwotę ponad 200 mln zł i jest doskonałą alternatywą do innych form zabezpieczeń kredytów, pożyczek lub wadiów.

Wyróżniki naszej oferty: 

 • zabezpieczenie środkami miejskimi,
 • możliwość uzyskania poręczenia do 80% wartości kapitału kredytu/ pożyczki,
 • dwie formy poręczenia: cywilne oraz na majątku własnym ARMS (nieruchomości),
 • poręczenia cywilne do kwoty 2.500.000 zł,
 • poręczenia na majątku własnym ARMS do 80% wartości kapitału kredytu,
 • możliwość poręczenia kredytu inwestycyjnego na realizację dofinansowań
  z funduszy UE – kredyt na wkład własny do dotacji,
 • szybki proces weryfikacyjny,
 • decyzja podejmowana na miejscu,
 • duża ilość współpracujących instytucji bankowych i funduszy pożyczkowych,
 • możliwość udzielenia poręczenia wadialnego do przetargu publicznego.

Czym jest poręczenie?

Poręczenie stanowi zabezpieczenie zobowiązania (np. kredytu/ pożyczki).
Na podstawie umowy poręczyciel (ARMS) gwarantuje instytucji (bankowi/ funduszowi pożyczkowemu), że zapłaci zobowiązanie kredytobiorcy, w razie gdyby ten sam go nie spłacił.

Kto może skorzystać z naszej oferty poręczeniowej?
Klientem może zostać mikro, mały i średni przedsiębiorca (link – https://kwalifikator.parp.gov.pl/), który posiada siedzibę i/lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasta Szczecin, gmin ościennych lub, w sytuacji dysponowania przez ARMS wolnym kapitałem poręczeniowym, pozostałych gmin województwa zachodniopomorskiego.

Jakie produkty mogą być objęte poręczeniem?

 • kredyty inwestycyjne,
 • pożyczki inwestycyjne,
 • kredyty obrotowe,
 • pożyczki obrotowe,

Co może objąć nasze poręczenie?

Poręczenie może zostać przeznaczone na cele inwestycyjne lub obrotowe. Dotychczasowe przeznaczenie kredytów inwestycyjnych, dla których ARMS udzielił poręczeń dotyczyło m.in.:

 • Zakup nieruchomości/ gruntu, lokalu;
 • Zakup środków transportu, np. ciągników samochodowych, samochodów specjalistycznych, autobusu, koparko-ładowarki, jachtu;
 • Zakup środków trwałych np. sprzętu medycznego, maszyn, w tym piekarniczych, ładowarki oraz elektronicznej wagi samochodowej, offsetowej, urządzeń stomatologicznych, medycznych, wiertnicy;
 • Zakup hali produkcyjnej, ośrodka wypoczynkowego, przyczepy gastronomicznej;
 • Budowa obiektu rekreacyjnego, sieci światłowodowej;
 • Remont/ adaptacja lokalu/ obiektu, placówki przedszkolnej, gabinetu stomatologicznego;
 • Modernizacja targowiska;
 • Budowa lodowiska, domu opieki, myjni samoobsługowej, myjni samochodów ciężarowych, hali magazynowo – produkcyjnej.

Jak wygląda procedura?

Oferta poręczeniowa