POWRÓT

Chocimska (Prawobrzeże) – gruntowa (4170)

06.04.23, 11:11
Rodzaj nieruchomości

23

Obręb

27/1

Numer działki

4170

Lokalizacja

Chocimska (Prawobrzeże)

Powierzchnia

49719m2

MAPA

Przeznaczenie (w myśl MPZP)

Z mocy prawa z dniem 31.12.2003 r. utracił ważność obowiązujący dotychczas na tym terenie plan zagospodarowania przestrzennego, przy czym nie uchwalono jeszcze nowego planu zagospodarowania dla tego terenu.

Nieruchomość jest zlokalizowana w peryferyjnej części miasta, w dzielnicy Żydowce, stanowiącej rejon o funkcji przemysłowej, skupionej wcześniej wokół zamkniętych obecnie zakładów "WISKORD", wraz z towarzyszącą starszą zabudową wielorodzinną i jednorodzinną. Przedmiotowa działka usytuowana jest w sąsiedztwie ulicy Chocimskiej, z dojazdem przez tory kolejowe, wąską, wyboistą drogą gruntową.

Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią zniszczone zabudowania nieczynnej fabryki "WISKORD" (częściowo poddawane rewitalizacji), tereny niezabudowane oraz starsza zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna po przeciwnej stronie torów kolejowych, przy ul. Rymarskiej.

Teren działki jest niezagospodarowany, nie użytkowany, porośnięty obecnie wysoką trawą, licznymi krzewami i pojedynczymi drzewami, miejscami podmokły. Działka ma kształt w miarę regularny, zbliżony do prostokąta (dłuższy bok przylega do działki pełniącej funkcję drogi dojazdowej). Działka nie jest ogrodzona. Teren w zasięgu przyłączy uzbrojenia technicznego znajdującego się w ulicy Chocimskiej i na działce sąsiedniej, wzdłuż trakcji kolejowej przebiega napowietrzna linia energetyczna, w ulicy Chocimskiej gazociąg wysokiego ciśnienia doprowadzający wcześniej gaz do nieczynnych Zakładów "Wiskord".

KONTAKT:

Joanna Roznerska - Specjalista ds. nieruchomości i dzierżaw
tel.: 91 333 97 67, 882 070 000
e-mail: j.roznerska@arms-szczecin.eu