POWRÓT

Głowicka

28.04.23, 09:57
Rodzaj nieruchomości

23

Obręb

3035

Numer działki

14/28

Lokalizacja

Głowicka

Powierzchnia

1669m2

MAPA

Przeznaczenie (w myśl MPZP)

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego:
Działka znajduje się na obszarze terenu elementarnego P.Z.6013.MW,U
Przeznaczenie terenu:

  1. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
  2. Dopuszcza się usługi wbudowane.


Szczegóły dotyczące m.in. ustaleń inżynieryjnych, ekologicznych, kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu, dostępne pod adresem:
https://geoportal.szczecin.eu/pliki/doc/638_uchwala/638_P.Z.6013.MW.U.pdf