POWRÓT

Koszalińska

28.04.23, 09:54
Rodzaj nieruchomości

23

Obręb

3090

Numer działki

5/1

Lokalizacja

Koszalińska

Powierzchnia

1960m2

MAPA

Przeznaczenie (w myśl MPZP)

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego:

Działka znajduje się na obszarze terenu elementarnego P.G.1003.MW,U
Przeznaczenie terenu:

  1. Zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna z dopuszczeniem usług;
  2. Dopuszcza się wyłącznie usługi w zakresie:
    1. finanse, kultura, oświata, gastronomia, opieka zdrowotna, obsługa firm i klientów, z wyłączeniem warsztatów mechaniki pojazdowej;
    2. handel detaliczny w lokalach o powierzchni użytkowej do 100 m2, z wyłączeniem sprzedaży paliw płynnych i gazu płynnego do pojazdów samochodowych;
  3. Zakazuje się realizacji budynków mieszkalnych w terenie oznaczonym na rysunku planu jako ""teren objęty zakazame realizacji budynków mieszkalnych"".


Szczegóły dotyczące m.in. ustaleń inżynieryjnych, ekologicznych, kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu, dostępne pod adresem:
https://geoportal.szczecin.eu/pliki/doc/138_uchwala/138_P.G.1003.MW.U.pdf

KONTAKT:

Joanna Roznerska - Specjalista ds. nieruchomości i dzierżaw
tel.: 91 333 97 67, 882 070 000
e-mail: j.roznerska@arms-szczecin.eu