POWRÓT

Magnoliowa 1

28.04.23, 12:10
Rodzaj nieruchomości

23

Obręb

4092

Numer działki

193/2

Lokalizacja

Magnoliowa 1

Powierzchnia

1167m2

MAPA

Przeznaczenie (w myśl MPZP)

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego:

Działka znajduje się na obszarze terenu elementarnego D.W.1511.MN.
Przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Szczegóły dotyczące m.in. ustaleń inżynieryjnych, ekologicznych, kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu, dostępne pod adresem:
https://geoportal.szczecin.eu/pliki/doc/671_uchwala/671_D.W.1511.MN.pdf

KONTAKT:

Joanna Roznerska - Specjalista ds. nieruchomości i dzierżaw
tel.: 91 333 97 67, 882 070 000
e-mail: j.roznerska@arms-szczecin.eu