POWRÓT

Nad Odrą (Północ)

28.04.23, 09:51
Rodzaj nieruchomości

23

Obręb

3021

Numer działki

19/28

Lokalizacja

Nad Odrą (Północ)

Powierzchnia

4395m2

MAPA

Przeznaczenie (w myśl MPZP)

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XXI/404/04 z dnia 25 maja 2004 r. przystąpiono do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ""Skolwin - Inwalidzka"" w Szczecinie.

Nieruchomość położona jest w peryferyjnej strefie zainwestowania miejskiego miasta Szczecin, w dzielnicy Skolwin, przy ul. Inwalidzkiej. Usytuowana w pierwszej linii zabudowy, z dostępem od ulicy Inwalidzkiej poprzez ustanowioną służebność drogową na działkach sąsiednich.

Teren działki niezagospodarowany, pofałdowany, o sporych różnicach poziomów. Całość stanowi pozostałość dawnego sadu i ogrodów przydomowych, porośniętego obecnie wysoką trawą, licznymi krzewami i drzewami samosiewnymi. Działka ma kształt nieregularny, jest rozciągnięta w kierunku północ-południe, przebiegając w części na tyłach zabudowy wielorodzinnej przy ul. Stołczyńskiej, z krótszym bokiem od ulicy Inwalidzkiej, do której bezpośredni dostęp zapewniony jest poprzez ustanowioną służebność drogową w działkach nr 19/26 i 19/27. Działka nie jest ogrodzona. Teren w zasięgu przyłączy uzbrojenia technicznego znajdującego się w ulicy Inwalidzkiej (E, W, K,G). W pobliżu działki, przez teren działki sąsiedniej przebiega napowietrzna linia energetyczna WN 110 kV.

KONTAKT:

Joanna Roznerska - Specjalista ds. nieruchomości i dzierżaw
tel.: 91 333 97 67, 882 070 000
e-mail: j.roznerska@arms-szczecin.eu