POWRÓT

Nad Odrą (Północ) – gruntowa

06.04.23, 01:14
Rodzaj nieruchomości

23

Obręb

20/6

Numer działki

3025

Lokalizacja

Nad Odrą (Północ)

Powierzchnia

732m2

MAPA

Przeznaczenie (w myśl MPZP)

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego:

Działka znajduje się na obszarze terenu elementarnego P.G.9022.KD.Z

Przeznaczenie terenu:

Droga publiczna - ulica zbiorcza

Szczegóły dotyczące m.in. ustaleń inżynieryjnych, ekologicznych, kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu, dostępne pod adresem: https://geoportal.szczecin.eu/pliki/doc/144_uchwala/144_P.G.9022.KD.Z.pdf

KONTAKT:

Joanna Roznerska - Specjalista ds. nieruchomości i dzierżaw
tel.: 91 333 97 67, 882 070 000
e-mail: j.roznerska@arms-szczecin.eu