POWRÓT

Nad Odrą (Północ) – gruntowa

06.04.23, 01:59
Rodzaj nieruchomości

23

Obręb

24

Numer działki

3031

Lokalizacja

Nad Odrą (Północ)

Powierzchnia

1941m2

MAPA

Przeznaczenie (w myśl MPZP)

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego:

Działka znajduje się na obszarze dwóch terenów elementarnych: P.G.9022.KD.Z oraz P.G.9011.ZP,Usw.

Teren elementarny P.G.9022.KD.Z zakłada przeznaczenie terenu w postaci drogi publicznej - ulicy zbiorczej.

Teren elementarny P.G.9011.ZP,Usw zakłada następujące przeznaczenie terenu:

  1. Zieleń urządzona - zieleń parkowa,
  2. usługi: gastronomii, sportu, rekreacji, turystyki, transportu wodnego, itp., dopuszcza się lokalizację obiektu obsługi nabrzeża pasażersko-sportowego, w tym punkt dystrybucji paliw dla jednostek pływających, zespół obsługi załogantów jednostek pływających,
  3. nabrzeże pasażerso-sportowe dla jednostek pływających,
  4. ciągi pieszo jezdne 1.KPJ, 2.KPJ w granicach wydzieleń wewnętrznych.


Szczegóły dotyczące m.in. ustaleń inżynieryjnych, ekologicznych, kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu, dostępne pod adresem: https://geoportal.szczecin.eu/pliki/doc/673_uchwala/673_P.G.9011.ZP.USw.pdf

KONTAKT:

Joanna Roznerska - Specjalista ds. nieruchomości i dzierżaw
tel.: 91 333 97 67, 882 070 000
e-mail: j.roznerska@arms-szczecin.eu