POWRÓT

Nad Odrą (Północ) – gruntowa

06.04.23, 10:55
Rodzaj nieruchomości

23

Obręb

3058

Numer działki

2/15

Lokalizacja

Stołczyńska (Północ)

Powierzchnia

11370 m2

MAPA

Przeznaczenie (w myśl MPZP)

Zgodnie z planem zagospodarowania:

Działka znajduje się w obrębie terenu elementarnego P.T.9007.PU,

Ustalenia funkcjonalne:

  1. funkcja przeładundowa, produkcyjno - składowa z dopuszczeniem usług m.in. Dystrybucyjno-logistycznych, produkcyjnych, obsługi biznesu, edukacji pozaszkolnej lub zawodowej, działalności naukowej i technicznej, itp.;
  2. dopuszcza się lokalizację: wydzielonego parkingu dla samochodów ciężarowych, stację paliw, wraz z usługami towarzyszącymi, m.in.: handel, gastronomia, obsługa i naprawa pojazdów.


Szczegóły dotyczące m.in. ustaleń inżynieryjnych, ekologicznych, kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu, dostępne pod adresem: https://geoportal.szczecin.eu/pliki/doc/662_uchwala/662_P.T.9007.PU.pdf

KONTAKT:

Joanna Roznerska - Specjalista ds. nieruchomości i dzierżaw
tel.: 91 333 97 67, 882 070 000
e-mail: j.roznerska@arms-szczecin.eu