POWRÓT

Nad Odrą (Północ)

28.04.23, 07:55
Rodzaj nieruchomości

23

Obręb

3063

Numer działki

14/2

Lokalizacja

Nad Odrą (Północ)

Powierzchnia

934m2

MAPA

Przeznaczenie (w myśl MPZP)

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego:
Działka znajduje się na obszarze terenu elementarnego P.T.9019.P,U
Przeznaczenie terenu:

  1. Funkcja przeładunkowa, produkcyjno-składowa z dopuszczeniem usług, w tym: dystrybucyjno-logistycznych, produkcyjnych, rzemiosła, składów handlu hurtowego, giełdy towarowe, bazy transportowo-spedycyjne, itp.;
  2. Dopuszcza się usługi m.in.: produkcyjne, logistyczne, obsługi biznesu, telekomunikacji, działalność stoczniowa, edukacji, działalność naukowa, techniczna, itp.:
  3. Nabrzeża przeładunkowo-składowe, technologiczne.

Szczegóły dotyczące m.in. ustaleń inżynieryjnych, ekologicznych, kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu, dostępne pod adresem:
https://geoportal.szczecin.eu/pliki/doc/673_uchwala/673_P.T.9019.P.U.pdf

KONTAKT:

Joanna Roznerska - Specjalista ds. nieruchomości i dzierżaw
tel.: 91 333 97 67, 882 070 000
e-mail: j.roznerska@arms-szczecin.eu