POWRÓT

okolice ul. Wiklinowej (Prawobrzeże) – gruntowa

06.04.23, 12:15
Rodzaj nieruchomości

23

Obręb

7/1

Numer działki

4317

Lokalizacja

okolice ul. Wiklinowej (Prawobrzeże)

Powierzchnia

4365m2

MAPA

Przeznaczenie (w myśl MPZP)

Zgodnie z planem zagospodarowania:

Działka znajduje się w obrębie dwóch obszarów elementarnych: D.W.7014.MN,U oraz D.W.7028.MN,U.

Przeznaczenie terenu wg D.W.7014.MN,U:

  1. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług;
  2. Dopuszcza się wprowadzenie usług wyłącznie z zakresu:
    • sport i rekreacja,
    • usługi pensjonatowe,
    • handel detaliczny,
    • obsługa firm i klientów.


Przeznaczenie terenu wg D.W.7028.MN,U tożsame jak w przypadku terenu D.W.7014.MN,U, z dodatkowym zapisem o dopuszczanej działalności gorodniczej (np. uprawy roślin ozdobnych) i usługowo-produkcyjnej związanej z obsługą terenów zieleni urządzonej.

Szczegóły dotyczące m.in. ustaleń inżynieryjnych, ekologicznych, kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu, dostępne pod adresami: https://geoportal.szczecin.eu/pliki/doc/204_uchwala/204_D.W.7028.MN.U.pdf oraz https://geoportal.szczecin.eu/pliki/doc/204_uchwala/204_D.W.7014.MN.U.pdf

KONTAKT:

Joanna Roznerska - Specjalista ds. nieruchomości i dzierżaw
tel.: 91 333 97 67, 882 070 000
e-mail: j.roznerska@arms-szczecin.eu