POWRÓT

okolice ul. Wiklinowej (Prawobrzeże)

06.04.23, 12:13
Rodzaj nieruchomości

23

Obręb

15, 17, 18

Numer działki

4317

Lokalizacja

okolice ul. Wiklinowej (Prawobrzeże)

Powierzchnia

14982

MAPA

Przeznaczenie (w myśl MPZP)

Zgodnie z planem zagospdarowania:

Działki znajdują się w obrębie terenu elementarnego D.W.7016.US,Z

Przeznaczenie terenu:

 1. Usługi sportu i rekreacji, zieleń urządzona o charakterze naturalnym;
 2. Dopuszcza się realizację terenowych urządzeń sportowych i rekreacyjnych z niezbędnym wyposażeniem, np.:
  • boiska do gier sportowych, korty tenisowe,
  • polana rekreacyjna ze ścieżką treningową, placem zabaw dla dzieci,
  • zagospodarowanie terenu służące nauce gry w golfa,
  • wybieg dla psów, z możliwością prowadzenia szkoły tresury,
  • polana przystosowana do jazdy konnej (padok, ujeżalnia, parkur), z możliwością prowadzenia szkoły jeździectwa.

Szczegóły dotyczące m.in. ustaleń inżynieryjnych, ekologicznych, kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu, dostępne pod adresem: http://bip.um.szczecin.pl/files/1633E9BB07A74CD3AE7F0207D13F8F31/999.pdf

KONTAKT:

Joanna Roznerska - Specjalista ds. nieruchomości i dzierżaw
tel.: 91 333 97 67, 882 070 000
e-mail: j.roznerska@arms-szczecin.eu