POWRÓT

Śródmieście – gruntowa (częściowo dzierżawiona)

06.04.23, 01:13
Rodzaj nieruchomości

26

Obręb

5/32

Numer działki

1085

Lokalizacja

Śródmieście

Powierzchnia

732m2

MAPA

Przeznaczenie (w myśl MPZP)

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XLIV/1271/14 z dnia 8 września 2014 r. przystąpiono do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Międzyodrze Wyspa Grodzka - Łasztownia 2" w Szczecinie pod nazwą "Międzyodrze Wyspa Grodzka - Łasztownia 3".

Zgodnie z planem zagospodarowania:

Działka znajduje się na obszarze terenu elementarnego S.M.8034.MC (Łasztownia).

Przeznaczenie terenu:

  1. Śródmiejska zabudowa wielofunkcyjna z wyłączeniem: produkcji, usług produkcyjnych i składowania, zawierającą m.in. usługiL biurowe, finansowe, businessu, prawne, hotelarstwa, gastronomii, rozrywki, kultury, handlu, sportu, rekreacji i turystyki, usługi związane z żeglugą i jej obsługą, działalnością edukacyjną, usługi pobytu kwalifikowanego (klubowego), ochrony zdrowia - gabinety lekarskie, ośrodki pielęgnacyjne, rehabilitacji, odnowy biologicznej, małe ośrodki opieki nad dziećmi i osobami starszymi, mieszkalnictwo; zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej w kondygnacji przyziemia.
  2. do czasu realizacji ustaleń planu, dopuszcza się zagospodarowanie tymczasowe związane z sezonowymi imprezami plenerowymi oraz obecne zagospodarowanie terenu i sposób użytkowania, z możliwością przebudowy, prowadzenia prac remontowych, bez prawa rozbudowy.


Szczegóły dotyczące m.in. ustaleń inżynieryjnych, ekologicznych, kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu, dostępne pod adresem: https://geoportal.szczecin.eu/pliki/doc/179_uchwala/179_S.M.8034.MC.pdf

KONTAKT:

Joanna Roznerska - Specjalista ds. nieruchomości i dzierżaw
tel.: 91 333 97 67, 882 070 000
e-mail: j.roznerska@arms-szczecin.eu