POWRÓT

Śródmieście – gruntowa

06.04.23, 01:11
Rodzaj nieruchomości

23

Obręb

53/9

Numer działki

1084

Lokalizacja

Śródmieście

Powierzchnia

1140m2

MAPA

Przeznaczenie (w myśl MPZP)

Zgodnie z planem zagospodarowania:

Działka znajduje się na obszarze terenu elementarnego S.M.7032.PUw.

Przeznaczenie terenu:

  1. funkcja przeładunkowa, produkcyjno-składowa z dostępem do akwenów żeglownych, z funkcjami towarzyszącymi,
  2. dopuszcza się usługi: produkcyjne, logistyczne,
  3. nabrzeże przeładunkowo składowe.

Szczegóły dotyczące m.in. ustaleń inżynieryjnych, ekologicznych, kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu, dostępne pod adresem: https://geoportal.szczecin.eu/pliki/doc/149_uchwala/149_S.M.7032.PUw.pdf

KONTAKT:

Joanna Roznerska - Specjalista ds. nieruchomości i dzierżaw
tel.: 91 333 97 67, 882 070 000
e-mail: j.roznerska@arms-szczecin.eu