POWRÓT

Stołczyńska (Północ)

28.04.23, 07:51
Rodzaj nieruchomości

23

Obręb

3058

Numer działki

2/12

Lokalizacja

Stołczyńska (Północ)

Powierzchnia

7157m2

MAPA

Przeznaczenie (w myśl MPZP)

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na obszarze dwóch terenów elementarnych: P.T.9021.KD.Z oraz P.T.9007.PU.


Przeznaczenie terenu zgodnie z P.T.9007.PU:

  1. Funkcja przeładunkowa, produkcyjno-składowa z dopuszczeniem usług m.in. dystrybucyjno-logistycznych, produkcyjnych, obsługi biznesu, edukacji pozaszkolnej lub zdawodowej, działalności naukowej i technicznej itp.;
  2. Dopuszcza się lokalizację wydzielonego parkingu dla samochodów ciężarowych, stację paliw, wraz z usługami towarzyszącymi m.in.: handel, gastronomia, obsługa i naprawa pojazdów.


Szczegóły dotyczące m.in. ustaleń inżynieryjnych, ekologicznych, kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu, dostępne pod adresem:
https://geoportal.szczecin.eu/pliki/doc/662_uchwala/662_P.T.9007.PU.pdf

Przeznaczenie terenu zgodnie z P.T.9021.KD.Z:

  1. Droga publiczna - ulica zbiorcza (część)l
  2. do czasu realizacji ustaleń planu, dopuszcza się obecne zagospodarowania i sposób użytkowania, z możliwością przebudowy, prowadzenia prac remontowych, bez prawa rozbudowy.

Szczegóły dotyczące m.in. ustaleń inżynieryjnych, ekologicznych, kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu, dostępne pod adresem: https://geoportal.szczecin.eu/pliki/doc/201_uchwala/201_P.T.9021.KD.Z.pdf

KONTAKT:

Joanna Roznerska - Specjalista ds. nieruchomości i dzierżaw
tel.: 91 333 97 67, 882 070 000
e-mail: j.roznerska@arms-szczecin.eu