POWRÓT

Stołczyńska (Północ) – gruntowa

06.04.23, 10:59
Rodzaj nieruchomości

23

Obręb

32/5

Numer działki

3021

Lokalizacja

Stołczyńska (Północ)

Powierzchnia

14980 m2

MAPA

Przeznaczenie (w myśl MPZP)

Zgodnie z planem zagospodarowania:

25 maja 2004 r. podjęta uchwała XXI/402/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ""Skolwin-Przęsocińska, Karpacka"" w Szczecinie.

Przedmiotowa działka zlokalizowana jest w peryferyjnej części miasta, u zbiegu ulic Stołczyńskiej i Karpackiej, wśród zabudowy wielorodzinnej, ogrodów działkowych i terenów niezabudowanych. Ulica Stołczyńska i ulica Karpacka w odcinku przylegającym do przedmiotowej działki, stanowią ulice o nawierzchniach z kostki brukowej, z zamontowanym oświetleniem ulicznym, ciągi piesze wyłożone płytkami betonowymi, na niektórych odcinkach ich brak.

Dojazd do działki w drugiej linii zabudowy wąską drogą gruntową. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią ogrody działkowe, sad oraz stara zabudowa mieszkalna wielorodzinna po obu stronach ulicy Stołczyńskiej. Od strony północnej działka graniczy z sadem, od strony zachodniej sąsiedztwo stanowi częściowo teren niezabudowany, częściowo zabudowa od strony ulicy Karpackiej, od strony południowej działka sąsiaduje z ogrodami działkowymi, a od strony wschodniej część działki niewielkim pasem przylega do ulicy Stołczyńskiej.

Bezpośredni dostęp do działki jest od ulicy strony Stołczyńskiej, wąskim pasem na tyłach zabudowy wielorodzinnej.

Teren działki pofałdowany, o kilkumetrowej różnicy rzędnych, niezagospodarowany, w większości stanowiący dziki sad, częściowo teren zielony. Nawierzchnia gruntowa, porośnięta trawą, w części stanowiącej sad liczne drzewa owocowe.

Działka o kształcie nieregularnym, w części głównej zbliżonym do prostokąta z wąskim pasem okalającym teren ogrodów działkowych i w części przylegającym do ulicy Stołczyńskiej. Działka jest częściowo ogrodzona, ogrodzeniem z siatki metalowej, rozpiętej między słupkami betonowymi.

Teren w zasięgu przyłączy uzbrojenia technicznego, znajdującego się przy ulicy Stołczyńskiej.

KONTAKT:

Joanna Roznerska - Specjalista ds. nieruchomości i dzierżaw
tel.: 91 333 97 67, 882 070 000
e-mail: j.roznerska@arms-szczecin.eu