POWRÓT

Stołczyńska (Północ) – gruntowa

06.04.23, 11:02
Rodzaj nieruchomości

23

Obręb

7/5

Numer działki

3040

Lokalizacja

Stołczyńska (Północ)"Zgodnie z planem zagospodarowania: 25 maja 2004 r. podjęta uchwała XXI/401/04 Rady Miasta Szczecinia w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ""Skolwin-Kamienna"" w Szczecinie. Działka

Powierzchnia

28292 m2

MAPA

Przeznaczenie (w myśl MPZP)

Zgodnie z planem zagospodarowania:

25 maja 2004 r. podjęta uchwała XXI/401/04 Rady Miasta Szczecinia w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ""Skolwin-Kamienna"" w Szczecinie.

Działka zlokalizowana przy granicy administracyjnej z Policami, u zbiegu ulic Stołczyńskiej i Orłowskiej, wśród zabudowy mieszkalnej i rozległych terenów niezabudowanych, usytuowanych po przeciwnej stronie ulicy Stołczyńskiej. Ulica Stołczyńska i Orłowska na odcinku przylegającym do przedmiotowej działki, stanowią ulice o nawierzchniach asfaltowych, z zamontowanym oświetleniem ulicznym, ciągi piesze wyłożone płytkami betonowymi, na niektórych odcinkach ich brak. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny niezabudowane oraz zabudowa mieszkalna jednorodzinna w bliższej i dalszej odległości, przy ulicy Orłowskiej, Ciesielskiej, Artyleryjskiej, Górniczej, Huculskiej.

Od strony północnej działka graniczy z zabudową mieszkalną o niskiej intensywności zabudowy, od strony zachodniej sąsiedztwo stanowi zabudowa jednorodzinna przy ulicy Bogdańskiej i Żółwińskiej, od strony południowej i wschodniej działka graniczy z rozległymi terenami niezagospodarowanymi, stanowiącymi łąki i tereny zielone.

Teren działki w większości płaski, jedynie w części południowo-wschodniej z lekkim spadkiem w stronę dróg dojazdowych, niezagospodarowany, porośnięty wysoką trawą z pojedynczymi drzewami i krzewami samosiewnymi.

Od północy i zachodu w obrębie działki urządzona droga gruntowa ustanowiona zwyczajowo, wykorzystywana jako dojście i dojazd do działek sąsiednich. Działka kształtem zbliżona jest do czworokąta nieforemnego, dłuższym bokiem przylegającego z jednej strony od ulicy Stołczyńskiej, krótszym bokiem przylegającego do ulicy Orłowskiej, nie jest ogrodzona. Warunki geotechniczne dobre.

KONTAKT:

Joanna Roznerska - Specjalista ds. nieruchomości i dzierżaw
tel.: 91 333 97 67, 882 070 000
e-mail: j.roznerska@arms-szczecin.eu