POWRÓT

Stołczyńska (Północ) – gruntowa

06.04.23, 11:04
Rodzaj nieruchomości

26

Obręb

2

Numer działki

3050

Lokalizacja

Stołczyńska (Północ)

Powierzchnia

19979 m2

MAPA

Przeznaczenie (w myśl MPZP)

Zgodnie z planem zagospodarowania:

Działka znajduje się w obrębie dwóch obszarów elementarnych: P.S.9001.WZ,ZR oraz P.S.9033.KD.Z. (ulica zbiorcza)

Przeznaczenie terenu P.S.9001.WZ,ZR:

  1. ujęcie wody;
  2. użytki rolne - uprawy łąkarskie;
  3. wydzielenie wewnętrzne KDW - drogi wewnętrzne o dostępie ogólnym.


Szczegóły dotyczące m.in. ustaleń inżynieryjnych, ekologicznych, kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu, dostępne pod adresem: http://bip.um.szczecin.pl/files/C9806561E76247BFBCD1DD59B4C9D6C2/901.pdf

KONTAKT:

Joanna Roznerska - Specjalista ds. nieruchomości i dzierżaw
tel.: 91 333 97 67, 882 070 000
e-mail: j.roznerska@arms-szczecin.eu