POWRÓT

Stołczyńska (Północ) – gruntowa

06.04.23, 11:06
Rodzaj nieruchomości

26

Obręb

3050

Numer działki

5/2

Lokalizacja

Stołczyńska (Północ)

Powierzchnia

5713

MAPA

Przeznaczenie (w myśl MPZP)

Zgodnie z planem zagospodarowania:

Działka znajduje się w obrębie terenu elementarnego P.S.9006.Usw

Przeznaczenie terenu:

  1. usługi: sportu, rekreacji i turystyki wykorzystujące dostęp do akwenów żeglownych, zespół obsługi załogantów jednostek pływających;
  2. dopuszcza się usługi towarzyszące funkcji podstawowej: hotelarstwo, pobyt kwalifikowany (klubowy), ośrodki pielęgnacyjne, rehabilitacji, usługi handel, gastronomia, rozrywka, kultura, działalność edukacyjna, konferencja, usługi rzemieślnicze związane z turystyką i sportami wodnymi, eksploatacją i wyposażeniem jednostek pływających, itp.: dopuszcza się mieszkania funkcyjne;
  3. nabrzeże sportowo-turystyczne o dostępie ogólnym dla jednostej pływających;
  4. dopuszcza się punkt dystrybucji paliwa dla jednostek pływających z możliwością obsługi pojazdów;
  5. dopuszcza się sezonowe usługi: gastronomii, handlu, rozrywki i organizację imprez plenerowych.


Szczegóły dotyczące m.in. ustaleń inżynieryjnych, ekologicznych, kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu, dostępne pod adresem: https://geoportal.szczecin.eu/pliki/doc/198_uchwala/198_P.S.9006.USw.pdf

KONTAKT:

Joanna Roznerska - Specjalista ds. nieruchomości i dzierżaw
tel.: 91 333 97 67, 882 070 000
e-mail: j.roznerska@arms-szczecin.eu