POWRÓT

Stołczyńska (Północ) – gruntowa

22.03.23, 11:07
Rodzaj nieruchomości

23

Obręb

3053

Numer działki

28

Lokalizacja

Stołczyńska (Północ)

Powierzchnia

2758 m2

MAPA

Przeznaczenie (w myśl MPZP)

Zgodnie z planem zagospodarowania:

Działka znajduje się w obrębie terenu elementarnego P.S.9023.PUw,

Ustalenia funkcjonalne:

  • Przeznaczenie terenu: funkcja przeładunkowa, produkcyjno-składowa, magazynowa z dopuszczeniem produkcji energii, z funkcjami towarzyszącymi np. administracyjnymi i biurowymi, z dostępem do akwenów żeglownych, z dopuszczeniem działalności stoczniowej i usług towarzyszących funkcji podstawowej, dopuszcza się m.in.: obiekty związane z prowadzeniem działalności wytwórczej, przetwórstwem przemysłowym, produkcją stoczniową, odzyskaniem surowców, obiekty związane z wytwarzaniem nergii elektrycznej i/lub ciepła, uzdatnianiem wody, obiekty składów i magazynów, elewatorów, chłodni; obiekty sortowni towarów; obiekty składów i magazynów handlu hurtowego; giełdy towarowe; bazy transportowo-spedycyjne, usługi: dystrybucyjno-logistyczne, produkcyjne, rzemiosło, składowanie, sortowanie, konfekcjonowanie towarów, itp.;
  • nabrzeże przeładunkowo-składowe, magazynowe i produkcyjne, technologiczne;
  • zakazuje się lokalizacji obiektów produkcji artykułów spożywczych.

Szczegóły dotyczące m.in. ustaleń inżynieryjnych, ekologicznych, kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu, dostępne pod adresem:

https://geoportal.szczecin.eu/pliki/doc/738_uchwala/738_P.S.9023.PUw.pdf

KONTAKT:

Joanna Roznerska - Specjalista ds. nieruchomości i dzierżaw
tel.: 91 333 97 67, 882 070 000
e-mail: j.roznerska@arms-szczecin.eu