POWRÓT

Stołczyńska (Północ)

28.04.23, 07:40
Rodzaj nieruchomości

23

Obręb

3058

Numer działki

2/10

Lokalizacja

Stołczyńska (Północ)

Powierzchnia

68812m2

MAPA

Przeznaczenie (w myśl MPZP)

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego:
Działka znajduje się w obszarze terenu elementarnego P.T.9003.ZN

Przeznaczenie terenu: zieleń naturalna


Szczegóły dotyczące m.in. ustaleń inżynieryjnych, ekologicznych, kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu, dostępne pod adresem: https://geoportal.szczecin.eu/pliki/doc/673_uchwala/673_P.T.9003.ZN.pdf

KONTAKT:

Joanna Roznerska - Specjalista ds. nieruchomości i dzierżaw
tel.: 91 333 97 67, 882 070 000
e-mail: j.roznerska@arms-szczecin.eu