POWRÓT

Świętochowskiego

28.04.23, 09:04
Rodzaj nieruchomości

23

Obręb

4158

Numer działki

20

Lokalizacja

Świętochowskiego

Powierzchnia

4158m2

MAPA

Przeznaczenie (w myśl MPZP)

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego:

Działka znajduje się na obszarze terenu elementarnego D.B.5021.U,MN.
Przeznaczenie terenu:

  1. Zabudowa usługowa w zakresie:
    1. handel w lokalach o powierzchni sprzedaży do 200m2, z wyłączeniem sprzedaży paliw płynnych i gazu płynnego do pojazdów mechanicznych,
    2. obsługa firm i klientów z wyłączeniem działalności związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzierży lub pacjentów obiektów usłg zdrowia oraz z wyłączeniem warsztatów mechaniki pojazdowej;
    3. gastronomia.
  2. W odpegłości większej niż 10,00 m od zewnętrznej skrajnej jezdni autostrady dopuszcza się wprowadzenie jednego lokalu mieszkalnego wbudowanego w budynek usługowy;
  3. Dopuszcza się remont i przebudowę lokali mieszkalnych w istniejącej zabudowie przy ul. Świętochowskiego 21, Świętochowskiego 22 i Świętochowskiego 24, pod warunkiem nie powiększania liczby mieszkań.


Szczegóły dotyczące m.in. ustaleń inżynieryjnych, ekologicznych, kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu, dostępne pod adresem:
https://geoportal.szczecin.eu/pliki/doc/168_uchwala/168_D.B.5021.U.MN.pdf

KONTAKT:

Joanna Roznerska - Specjalista ds. nieruchomości i dzierżaw
tel.: 91 333 97 67, 882 070 000
e-mail: j.roznerska@arms-szczecin.eu