POWRÓT

Tomaszowska

28.04.23, 08:21
Rodzaj nieruchomości

23

Obręb

25/33

Numer działki

3100

Lokalizacja

Tomaszowska

Powierzchnia

1321m2

MAPA

Przeznaczenie (w myśl MPZP)

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XIII/456/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ""Niebuszewo-osiedle"" w Szczecinie. Wg obowiązującego obecnie planu, działka znajduje się na terenie obszaru elementarnego P.N.1074.ZP,U.
Przeznaczenie terenu:

  1. Zieleń urządzona, sport i rekreacja;
  2. Dopuszcza się lokalizację jednego budynku usługowego;
  3. Dopuszczalny zakres usług: gastronomia, punkt opieki nad dziećmi, kawiarenka internetowa, sale wystawiennicze, galerie sztuki, pracownie artystyczne i konserwatorskie.


Szczegóły dotyczące m.in. ustaleń inżynieryjnych, ekologicznych, kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu, dostępne pod adresem:
https://geoportal.szczecin.eu/pliki/doc/134_uchwala/134_P.N.1074.ZP.U.pdf

KONTAKT:

Joanna Roznerska - Specjalista ds. nieruchomości i dzierżaw
tel.: 91 333 97 67, 882 070 000
e-mail: j.roznerska@arms-szczecin.eu