O dotacjach, finansowaniu i poręczeniach. Rozmowy w gronie ekspertów

O dotacjach, finansowaniu i poręczeniach. Rozmowy w gronie ekspertów

Ponad 60. przedstawicieli firm ze Szczecina i regionu wzięło udział w konferencji “Porozmawiajmy o funduszach – Dotacje. Finansowanie. Poręczenia”, organizowanej przez Agencję Rozwoju Metropolii Szczecińskiej.  Podczas spotkania rozmawiano m.in. o możliwościach finansowania działalności firm z wykorzystaniem środków zewnętrznych, a także o poręczeniach inwestycyjnych i wadialnych.

Uczestnicy konferencji mogli dowiedzieć się gdzie znaleźć odpowiednie źródła finansowania na realizację swoich koncepcji i rozwinąć skrzydła własnego biznesu. Wszyscy byli zgodni, że rozwój firmy wymaga dobrego pomysłu, a także koniecznych środków do jego realizacji. Wejście na przykład na nowoczesne rynki oparte na nowych technologiach lub umocnienie swojej pozycji w branży często wiążą się z inwestycją w  badania,  wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań a także innowacyjnego podejścia do tematu. A to wszystko wymaga kapitału. Podczas konferencji eksperci mówili o możliwościach finansowania działalności przedsiębiorstw z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Zaprezentowali także dotychczasowe efekty wykorzystania Funduszy Europejskich, a także zarysowali nowe możliwości.

Podczas spotkania omawiane były także kwestie związane z możliwością skorzystania z poręczeń wymaganych przy zaciąganiu zobowiązań finansowych. Dzięki nim firmy mogą wziąć kredyt np.: na kupno działki pod inwestycję, remont lokalu czy zakup sprzętu budowlanego.  Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej współpracując z bankami i funduszami pożyczkowymi, udziela przedsiębiorcom poręczeń, czyli zabezpieczeń wymaganych do kredytów i pożyczek. Ułatwia tym samym uzyskanie finansowania zewnętrznego na różne cele. 

Ponad połowa udzielanych poręczeń przez ARMS dotyczy właśnie kredytów inwestycyjnych, które zostały zaciągnięte na różne działania, np: na zakup nieruchomości, gruntu i lokalu, środków transportu, w tym ciągników, autobusu i koparko-ładowarki. 

Spółka ARMS ma w ofercie także poręczenia wadialne. W przypadku startowania w przetargach publicznych jednym z warunków dopuszczenia firmy do postępowania jest wniesienie wadium. Można to zrobić w formie pieniężnej, gwarancji wadialnych, a także poręczenia.

Przez te 20 lat ARMS udzielił już ponad 800 poręczeń na kwotę bliską 228 mln zł, wspierając w tej sposób prawie pół tysiąca lokalnych przedsiębiorców. Najwięcej poręczeń –  prawie 700 – udzielono przedsiębiorcom ze Szczecina. Ze wsparcia ARMS korzystały też firmy z gmin ościennych m.in:  z Polic, Goleniowa, Dobrej, Kołbaskowa czy Gryfina. Najwięcej z poręczeń korzystali przedstawiciele z branży handlowej,  budowlanej i transportowej.

Na koniec uczestnicy spotkania mogli skorzystać również ze strefy konsultacji, podczas których mogli porozmawiać z ekspertami o możliwościach pozyskania zewnętrznych środków finansowania.

Konferencja odbyła się 8 marca br. w centrum konferencyjnym Technoparku przy ul. Cyfrowa 2 w Szczecinie