Ogłoszenie o przetargu

Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczecinie 

przy ul. Głowickiej; KW nr SZ1S/00218417/9

 

Działka nr 27 o powierzchni 5.024 m2 obręb 3035 Nad Odrą

cena wywoławcza 2.210.060,00 zł (netto)

postąpienie 50.000,00 zł

  1. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

  • Przetarg odbędzie się w dniu 07 marca 2024 roku o godz. 14:00 w siedzibie Spółki  
  • przy ul. Niemierzyńskiej 17A, 71-441 Szczecin.

Wadium należy wnieść do dnia 06 marca 2024 roku na rachunek Spółki:

Bank PKO BP S.A. Oddział 1 w Szczecinie nr 34 1020 4795 0000 9102 0003 7861.

Wadium uważa się za wniesione w dacie wpływów środków na rachunek Spółki.

Spółka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Spółki lub pod nr tel. 91 333 97 72.