Akademicki Szczecin

Od kilku lat nasza firma realizuje program „Akademicki Szczecin”, który w swoim założeniu ma stanowić zbiór aktywności promujących potencjał akademicki i zawodowy Szczecina. Program łączy ośrodki akademickie z lokalnym biznesem i samorządem. Przy zaangażowaniu naszych partnerów realizowane są działania polegające na kompleksowej prezentacji oferty miasta podczas targów edukacyjnych, spotkań w szkołach średnich czy bezpośrednio na uczelniach.

Akademicki Szczecin | Szczecin.EU

Stypendia Prezydenckie (szczecin.eu)