Aktywność on-line

Ostatnie lata naszego funkcjonowania pokazały, że spotkania o charakterze biznesowym nie muszą odbywać się w trybie stacjonarnym, by cieszyć się powodzeniem wśród potencjalnych odbiorców. Istotne są walory merytoryczne i właściwy przekaz, a tego w naszych projektach nie brakuje.

Od 2020 r. w trybie on-line zrealizowaliśmy następujące projekty:

  • Szczecin zaprasza na studia ON-LINE (dwie edycje)- cykliczny live streaming, wideocasty
  • Spotkania z izbami gospodarczymi, dedykowane lokalnym przedsiębiorcom – webinary
  • Przyszłość energetyczna Szczecina i regionu. Transformacja czy stagnacja? – live streaming.