Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej

Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej są organizowane w Szczecinie od 2016 r. Stanowią cykl wyjątkowych spotkań i wydarzeń podkreślających transgraniczną współpracę naszego miasta z niemieckimi partnerami. Program DWPN wypełnia szereg inicjatyw o charakterze biznesowym i kulturalnym, które finalnie mają prowadzić do intensyfikacji relacji gospodarczych pomiędzy krajami sąsiedzkimi.