Miasto Oferuje Nieruchomości

Od kilku lat realizujemy działania marketingowe, których celem jest wzrost poziomu efektywnego zagospodarowania nieruchomości gminnych. Strategicznym projektem było uruchomienie portalu
Strona jest odpowiedzią na postęp technologiczny i pozwala jej użytkownikom poznać pełną ofertę nieruchomościową Miasta, zweryfikować lokalizację i przeznaczenie każdej działki oraz skontaktować się bezpośrednio z urzędnikiem.