Platforma kooperacyjna

W pierwszej połowie 2022 r. przy współpracy z Gminą Miasto Szczecin, lokalnym biznesem oraz przedstawicielami ośrodków akademickich, uruchomiliśmy platformę kooperacyjną www.kooperacja.szczecin.eu. Jest to serwis, który łączy kandydatów na studia, studentów, uczelnie, przedstawicieli biznesu i samorząd. Wszyscy nasi partnerzy widzą w nim jeden cel – współpracę, która pozwala na więcej.

Dzięki platformie biznes może:

  • znaleźć przyszłych, wykwalifikowanych pracowników,
  • korzystać z potencjału naukowego i oferty komercyjnej uczelni,
  • artykułować swoje potrzeby względem kierunków kształcenia i umiejętności absolwentów.

Uczelnie mają zaś szansę:

  • wspólnie zaprezentować swoją ofertę maturzystom,
  • zaprosić praktyków biznesu do swoich projektów,
  • dopasowywać ofertą edukacyjną do realnych potrzeb przedsiębiorców.

Studenci i kandydaci na studia mogą:

  • w jednym miejscu poznać ofertę naukową szczecińskich uczelni,
  • znaleźć przyszłego pracodawcę lub skorzystać z możliwości staży i praktyk,
  • zapoznać się z perspektywami i kierunkami rozwoju lokalnego rynku pracy.

Zapraszamy do współpracy!

www.kooperacja.szczecin.eu