Realnie Pomaturalnie

Wydarzenie odbyło się 7 marca 2019 r. i zapoczątkowało cykl aktywności dedykowanych maturzystom, stojącym przed wyborem dalszej ścieżki kariery. Całodniowa konferencja, połączona z mini targami i rozmowami rekrutacyjnymi miała ukazać wszystkim jej uczestnikom wachlarz perspektywy rozwoju osobistego
i zawodowego. Różnorodna tematyka dostosowana do potrzeb młodych ludzi w łatwy i przejrzysty sposób nakreśliła rzeczywisty obraz możliwych ścieżek kariery, dostępnych tuż po otrzymaniu dyplomu ukończenia szkoły średniej.