Which Way With IT

Mając świadomość potencjału branży ICT, zrealizowaliśmy wydarzenie, które przybrało formę platformy wymiany wiedzy, doświadczeń oraz nowoczesnych rozwiązań usprawniających funkcjonowanie procesów biznesowych.

Spotkanie łączyło o elementy konferencji z przestrzenią targową było prezentacją najnowszych trendów branżowych i ich wpływu na usprawnianie procesów zachodzących w przedsiębiorstwach. Nowatorskie rozwiązania zaprezentowali lokalni specjaliści, którzy właśnie w Szczecinie tworzą narzędzia wykorzystywane na całym świecie.