Aktualności

Zapytanie ofertowe nr ZO/14/2017/RPOWZ - roztrzygnięto!
W związku z realizacją Projektu nr RPZP.01.15.00-32-0009/16 dotyczącego „Organizacji wydarzenia kooperacyjnego pn.
12/09/2017
ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/16/2017/RPOWZ - ROZSTRZYGNIĘTO
W związku z postępowaniem w trybie zapytania ofertowego nr ZO/106/2017/RPOWZ związanego z usługą tłumaczeń ustnych z języka polskiego na język angielski oraz angielskiego na język polski wraz z wynajmem sprzętu do tłumaczeń ustnych, podczas konferencji dn.20.09.2017r, która jest przedmiotem proje
12/09/2017
Zapytanie ofertowe nr ZO/13/2017/RPOWZ - roztrzygnięto!
W związku z realizacją Projektu nr RPZP.01.15.00-32-0009/16 dotyczącego „Organizacji wydarzenia kooperacyjnego pn.
12/09/2017
Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego
Rada Nadzorcza Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o. o. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Termin składania ofert upływa w dniu 25 września 2017 r.
08/09/2017
Informacja w sprawie Zapytania ofertowego nr ZO/13/2017/RPOWZ o zmianie warunków Umowy
Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o. o.  ogłasza, iż wzór Umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego został zmieniony. Formularz Umowy dostępny jest  w materiałach do pobrania.
08/09/2017